THÔNG BÁO:

Lịch tiếp công dân của Giám đốc Bệnh viện vào ngày 15 tây hàng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ, lễ, tết sẽ dời vào ngày làm việc liền kề.

1 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *