Đăng ký khám bệnh trực tuyến

Để việc đăng ký khám được nhanh chóng xin lưu ý:

– Nhập chính xác thông tin đăng ký khám bệnh

– Khai bệnh chính xác

– Chỉ đăng ký bệnh 1 lần/ngày/người

– Để kiểm tra lại thông tin đăng ký khám thành công chưa hãy nhập vào Số điện thoại, Ngày đăng ký sau đó nhấn vào Tìm kiếm để xem

– Mỗi số điện thoại chỉ đăng ký khám bệnh cho 1 người.

– Hôm nay đăng ký khám cho ngày mai và kết thúc nhận đăng ký lúc 16:30

– Nếu đăng ký khám BHYT thì lưu ý nhập đầy đủ: Số thẻ BHYT, Mã thẻ, Hạn bảo hiểm, Số giấy chuyển tuyến (nếu có)XEM THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
THÔNG TIN KHÁM BỆNH TRỰC TUYẾN