Sáng ngày 11/10/2020, BVĐK Trà Vinh đã Khánh thành Phòng can thiệp mạch và nghiệm thu 03 gói kỹ thuật theo Đề án bệnh viện Vệ tinh và Đề án 1816 được sự hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện Chợ Rẫy. TSBS.Trần Kiến Vũ-Giám đốc BVĐK tỉnh chủ trì Lễ Khánh thành. Đến dự có BSCKII.Nguyễn Tri Thức- ...