Giới thiệu tổng quan về bệnh viện

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

    Tỉnh Trà Vinh dân số khoảng 1,1 triệu người, diện tích tự nhiên 2.215Kmcó 7 huyện và 01 Thành phố. Nhân dân sống chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp và ngư nghiệp, đời sống còn nhiều khó khăn.

    Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh được xếp loại II tuyến tỉnh, số giường kế hoạch 700, thực kê 780 giường; ngoài việc phục vụ bệnh nhân trong tỉnh, Bệnh viện còn tiếp nhận khám chữa bệnh cho bệnh nhân từ các tỉnh lân cận như huyện: Mõ Cày, Thạnh Phú (Bến Tre); huyện Vũng liêm (Vĩnh Long); huyện Long Phú, Cù Lao Dung (Sóc Trăng).

Hiện tại Bệnh viện có 32 khoa phòng : 19 khoa lâm sàng và 6 cận lâm sàng, 07 phòng chức năng.

II. NGUỒN LỰC

1. Cơ sở hạ tầng:

    – Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh được xây mới và đưa vào sử dụng năm 1996 với tổng diện tích 34.289,8m2; trong đó tổng số m2 sử dụng cho buồng bệnh là 3.351m2/500 giường bệnh (= 6,7m2/ giường bệnh). Bệnh viện được Sở Y tế có kế hoạch nâng cấp và cải tạo hàng năm. Năm nay có nhiều khoa phòng xuống cấp đã được sửa chữa.

    – Có lò đốt xử lý được chất thải rắn của BV cũng  như  xử lý rác y tế của các Bệnh viện huyện, các trung tâm chuyên khoa của ngành; Có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn.

    – Trang thiết bị y tế cho các khoa lâm sàng đạt 95,9%, các khoa cận lâm sàng đạt 84,49% so với  quy định về tiêu chuẩn bệnh viện hạng II.

2. Nhân lực:

      – Tổng số nhân lực: 710 (Trong đó biên chế: 663;  hợp đồng 161: 30, hợp đồng công nhật: 17) trong đó:

        + Bác sĩ: 198 (Tiến sĩ y học: 01, Thạc sĩ y khoa: 03, Chuyên Khoa II: 17, Chuyên Khoa I: 57, BS đa khoa: 120);

        + Dược sĩ: 47 (Chuyên Khoa II: 01, Chuyên Khoa I: 02, Đại học: 11, Cao đẳng: 28, Trung cấp: 05);

        + Điều dưỡng: 312 (Chuyên Khoa I: 02, Đại học: 50, Cao đẳng: 249, Trung cấp: 10, Y tá sơ cấp: 10);

        + Y  sĩ: 14 ;

        + Thạc sĩ  kinh tế: 02;

        + Thạc sĩ quản lý bệnh viện: 05;

        + Kỹ thuật viên: 51;

        + Đại học, khác: 81.