Do yêu cầu khám sữa bệnh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh hiện nay, ngày 19 và 20 tháng 12 năm 2020 sở y tế tỉnh Trà Vinh tổ chức thi tuyển viên chức, qua xét duyệt hồ sơ có 150 thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển. Qua 2 ngày tổ chức cuộc thi ban tổ chức nhận định tổ chức thành công không xảy ta tiêu cực trong thi tuyển.