Được sự thống nhất của Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, Sáng ngày 8/5/2022 Tại Hội trường Bệnh viện tiến hành tổ chức Đại hội điểm Chi bộ 2 Nhiệm kỳ 2022-2025 – Khoa Hồi sức tích cực chống độc -Thận nhân tạo. Đến dự và Chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Kiến Vũ -Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trà vinh, cùng tham dự đại hội còn có các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy bệnh viện và toàn thể  đảng viên Chi bộ 2

Căn cứ Điều lệ Đảng; Căn cứ Công văn số 199-CV/ĐUK, ngày 28/02/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp “ về lãnh Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025” và Kế hoạch số 32-KH/ĐU, ngày 19/03/2022 của Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa  “về việc Tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022- 2025”.

Hình ảnh: Đại hội điểm Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2022-2025-Đảng bộ BVĐKTV

Qua quá trình chuẩn bị văn kiện và nhân sự Đại hội Chi bộ 2, nhiệm kỳ 2022-2025 đến nay đã hoàn thành. Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện đa khoa Trà Vinh (BVĐKTV)Chi bộ 2 tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ 2, nhiệm kỳ 2022 - 2025 để đánh tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; bầu Ban Chấp hành Chi bộ 2, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tổng số đảng viên Chi bộ 2 là: 21 đồng chí. Đảng viên chính thức là 19 đồng chí, dự bị 02 đồng chí, Đảng viên nữ: 10 đ/chí; Đảng viên dân tộc Khmer: 02 đ/chí. Trong đó 01 đồng chí là Đảng ủy viên Đảng ủy BVĐKTV. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ (CKII): 01 đồng chí. Thạc sĩ (CKI): 05 đồng chí. Đại học: 08 đồng chí. Cao đẳng: 07 đồng chí. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp: 01 đồng chí. Trung cấp: 01 đồng chí. Sơ cấp: 05 đồng chí.

 

Đ/c Trần Kiến Vũ – Bí thư Đảng ủy-Giám đốc BVĐKTV tặng hoa chúc mừng 

các đ/c trong BCH mới Chi bộ 2, nhiệm kỳ 2022-2025

          Đại hội thông qua Chương trình Đại hội và tiến hành theo Nghi thức đại hội, Thông qua Chương trình làm việc Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua Nội quy Đại hội; Quán triệt một số nội dung Quy chế bầu cử trong Đảng (Theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương).

           Thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025; dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi bộ 2, nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội tiến hành thảo luận, tham luận  kết luận một số nội dung trọng tâm, các ý kiến thảo luận các chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội.

         Với tinh thân dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội Tiến hành bầu cử đúng theo trình tự thủ tục bầu cử. Sau một buổi làm việc kết quả Đại hội Chi bộ 2 đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ khóa mới gồm 03 đồng chí. Đồng chí Lâm Thành Vững  tái đắc cử giữ chức vụ Bí thư chi bộ 2, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đ/c Lâm Thành Vững – Bí thư Chi bộ 2 đọc bảng hạ quyết tâm cùng các đ/c BCH mới nhiệm kỳ 2022-2025

Phát biểu và chỉ đạo Đại hội đồng chí Đồng chí Trần Kiến Vũ- Bí thư Đảng ủy- Giám đốc BVĐKTV đã ghi nhận những thành tích chi bộ 2 –khoa Hồi sức tích cực chống đôc- Thận nhân tạo (HSTCCĐ- TNT) đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời Đề nghị trong nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ 2 tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có giải pháp khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả điều trị tốt nhất cho người bệnh. Đây là Đại hội Chi bộ điểm các Chi bộ khác thuộc Đảng bộ BVĐKTV cần nghiên cứu học hỏi và rút kinh nghiệm để chuẩn bị Đại hội các Chi bộ trong thời gian tới

Thay mặt Chi bộ 2, đồng chí Lâm Thành Vững – Bí thư Chi bộ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Kiến Vũ - Bí thư đảng ủy- Giám đốc Bệnh viện. Ban Chấp hành chi bộ 2, nhiệm kỳ 2022-2025 nghiêm túc tiếp thu, bổ sung vào Nghị quyết đại hội và vận dụng có hiệu quả trong quá trình lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động trong khoa HSTCCĐ- TNT phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động, trách nhiệm, nỗ lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết  mà Đại hội Chi bộ 2 đã đề ra./. 

Nguyễn Chiến -Lê Tuấn

   

           H/ảnh: các Đ/c Bí thư, phó bí thư các chi bộ- Đảng ủy BVĐKTV về dự Chi bộ điểm