Vào 03 ngày 13,14,15/01/2021 Đảng bộ BVĐK Tỉnh Trà Vinh tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội tỉnh đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 cho toàn thể CBCVC bệnh viện cả cho đảng viên và chưa là đảng viên.

                 Tại Hội nghị, đồng chí Trần Kiến Vũ-Bí thư đảng ủy, báo cáo viên – đã quán triệt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc quán triệt, triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng thời yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức cần nắm vững những quan điểm chỉ đạo mà Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Tỉnh Đảng bộ đã đề ra; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, đặc biệt những nội dung liên quan đến lĩnh vực của ngành y tế để từ đó vận dụng sáng tạo vào quá trình công tác. Sau Hội nghị quán triệt, các chi ủy trong Đảng bộ cần đẩy mạnh tuyên truyền, làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng và sự đồng thuận trong đơn vị.